Utmanar- och ledarhelgen på Kärsögården

I mars samlades över 20 utmanare och ledare på Kärsögården för att lära känna varandra ännu mer och diskutera scouting i Vällingby Scoutkår. Helgen började med namnlek som satte prov på konstnärlighet. Deltagarna skulle rita ett självporträtt med stängda ögon Läs mer »