Ladan och Gollumboda

Ladan har tidigare inrymt dassen, men dessa finns numera i en egen byggnad närmare stugan.

Nu finns endast vedförrådet och ”Gollumboda” här. Vi rekommenderar dock att att ni tar med egen ved, eftersom det inte går att räkna med att vedförrådet räcker till.

 

Gollumboda går för tillfället inte att hyra p.g.a. pågående renovering.

I Gollumboda finns el och värme och kan användas under hela året. Vatten får tas med i egna dunkar och på loftet i Gollumboda sover man med lätthet ett helt utmanarlag på egna liggunderlag.