Lägerbål

Två lägerbålsringar finns att tillgå på området. Används dessa måste de lämnas i snyggt och städat skick.

På området finns ofta nedsågade träd, grenar och liknande, som man gärna får elda upp under lägerbålet.