Aktiviteter

På våra avdelningsmöten gör vi olika aktiviteter tillsammans. Aktiviteterna följer scoutmetoden som är unikt för scouting.

Scoutmetoden

Scoutmetoden är en metod för personlig och social utveckling där vi lär genom att göra i den lilla gruppen, patrullen. Varje scout får möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Våra aktiviteter är utmanande, roliga och spännande.

På Scouternas webbplats kan du läsa om scoutmetodens sju olika delar. »

Scouternas Aktivitetsbank

Scouterna har en egen Aktivitetsbank där alla kan hitta roliga aktiviteter för olika åldrar och med olika teman.

Hitta aktiviteter i Aktivitetsbanken. »

Läger

Att åka på läger med sin patrull eller avdelning är ett riktigt äventyr för de flesta scouter, oavsett hur gammal man är. Läger sker oftast på sommaren och då sover vi i tält, lagar mat utomhus och bygger upp en lägerby tillsammans. Ett läger kan vara på olika platser i Sverige och se ut på olika sätt. Vi åker ofta tillsammans med andra avdelningar och ibland med andra scoutkårer. Det finns kårläger, distriktläger, regionsläge. Det finns även internationella scoutläger, jamboree var fjärde år, där scouten åker mer självständigt. Detta gör de äldre scouterna.

Prata med avdelningsledarna om du vill veta vilka läger de planerar för sina scouter under sommaren.

Övernattning

Varje avdelning i vår kår åker på en egen övernattning varje termin. Detta sker i vår scoutstuga Albylund i Bro om inget annat meddelas. På en övernattning sover vi oftast inomhus i scoutstugor som finns i Stockholm.

Hajk

Under en hajk vandrar avdelningen eller patrullen i skogen och sover i vindskydd. De bär med sig all utrustning tillsammans, vindskydd, mat, stormkök och packning. Att gå på hajk är både utmanande och lärorikt, vi lär oss övernatta ute i naturen och samarbeta i patrullen.

Utrustningslista för våra aktiviteter

Varje utflykt har sin egen utrustningslista. Ofta ser utrustningslistorna ganska lika ut men kolla alltid av med ansvarig ledare för aktiviteten vilken packning och utrustning som gäller för just din hajk eller läger.

Scouternas läger i Sverige och världen

Från att du är upptäckarscout kan du åka på läger i Sverige och världen som anordnas centralt av Scouterna. Det kan till exempel vara en segling i Östersjön med vårt skepp Biscaya eller den utmanande vandringen Explorer Belt någonstans i Europa.

Scouternas läger i Sverige och världen. »