Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Just nu är medlemsavgiften i vår kår 430 kronor per termin. Medlemsavgiften ger tillgång till de aktiviteter som arrangeras av scoutkåren, distriktet och förbundet. Dessutom ingår en försäkring under scoutaktiviteter och en medlemstidning.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

 

E-faktura

Det är många som har anmält sig till e-faktura för medlemsavgifter, men vi kan bli fler!  Anmälan gör var och en på sin internetbank (sök efter Scouterna). För att kunna anmäla sig behöver man sitt medlemsnummer, vilket man hittar i Scoutnet eller på en tidigare faktura. Föräldrar kan anmäla sig för e-faktura för sina barn.  Förälderns personnummer kommer då stå men man fyller i medlemmens namn och medlemsnummer. En person kan få e-faktura för flera medlemmar. Vi uppmanar alla som har möjlighet att anmäla sig för e-faktura eftersom vi på så vis kan minska antalet pappersutskick vilket vi sparar pengar på samt gör en insats för miljön!