Utvärdering av aktivitet

Utvärdering Aktivitet

Som ett led i att öka kårgemenskapen och kvalitén i vårt arbete vill vi gärna få feedback efter olika arrangemang. Detta för att vi ska kunna säkerställa att vi möter de behov och förväntningar ledare och övriga funktionärer i kåren har. Därför blir vi tacksamma om du kunde ta dig några minuter och fylla i nedanstående formulär.
  • Frivilligt
  • Utvärdera gärna fler av våra aktiviteter men bara en i taget!