Om kåren

Vår kår består av ca. 200 medlemmar och vi håller till i Vällingby, Stockholm.

För mer information och historia om Vällingby scoutkår se länken till vänster Vällingby Scoutkårs Historik. För att se vad kåren gör idag på våra aktiviteter kan inlägg komma upp här: Inlägg

På den här sidan, till vänster, kan du läsa mer om vad scouterna är och om vår egna organisation, samt få kontaktinformation om du själv vill engagera dig hos oss.

 

Här kan du läsa två dokument från 1996 om starten i Vällingby Scoutkår

 

Mina år med Vällngby Scoutkår – Ett utdrag ur några opublicerade minnesanteckningar
Till: Vällingby Scoutkår på 40-års dagen 1996-11-22
Från: dess förste kårordförande Jan Waldner

 

Starten för Scoutverksamheten i Blackeberg – Behaglig öppenhet
Till: Som bilaga för Jan Waldners brev till Vällingby Scoutkår på 40-års dagen 1996-11-18
Från: Erik Ruist, Vällingby scout och vice kårordförande