Kårstämma 2018

Här hittar du handlingarna till årets stämma.

Kallelse

Verksamhetsberättelse

Resultaträkning

Balansräkning

Bilaga – Förklaring bokslut

Revisionsebrättelse

Proposition – Stadgeändring

Verksamhetsplan1819

Budget

Bilaga – Budgetförklaring

Valberedningens förslag