Vällingby Scoutkårs historik

Vällingby Scoutkårs historik i korthet.

Blackeberg-Vällingby Scoutkår bildades i mars 1954. Den första enheten blev en vargungeflock i Vällingby. I februari 1955 startade en patrullscoutavdelning i Blackeberg. Samtidigt blev sjöscoutkåren Kustfyrarna en del av kåren.

Kåren växte snabbt och ledarna började tala om en delning. Vid årsskiftet 1956/57 delades kåren i en Vällingby- och en Blackebergsdel. Ett konstituerande möte hölls dock den 16 november 1956 och det är den dagen vi kallar Vällingby scoutkårs födelsedag.

Parallellt med pojkkåren startade Vällingby Flickscoutkår. 1960 gick Sveriges Flickors Scoutförbund samman med Sveriges Scoutförbund till Svenska Scoutförbundet men det dröjde till den 20 september 1973 innan kårerna i Vällingby blev en enda.

Vällingby Scoutkår började i lokaler i Vällingbyskolan och Grimstaskolan och via ett par flyttar befinner vi oss sedan i början av 90-talet på vår nuvarande adress på Ångermannagatan. Den 4 oktober 1964 invigdes Albylund, stugan i Bro som används för övernattningar.

Vällingbyscouter har genom åren varit flitiga deltagare på läger och arrangemang i Sverige liksom utomlands. Redan 1963 deltog en grupp pojkar på världsscoutlägret, jamboreen, i Grekland. I kåren har vi även en lång tradition av deltagande i kurser och tävlingar anordnade av distrikt och förbund, med många framskjutna placeringar i tävlingarna.