Brev från förste ordföranden

Mina första år med Vällingby Scoutkår – Ett utdrag ur några opublicerade minnesanteckningar

Till: Vällingby Scoutkår på 40-års dagen 1996-11-22
Från: dess förste kårordförande Jan Waldner

 

Starten för Scoutverksamheten i Blackeberg – Behaglig öppenhet
Till: Som bilaga för Jan Waldner brev till Vällingby Scoutkår på 40-års dagen 1996-11-18
Från: Erik Ruist, Vällingby scout och vice kårordförande