Vällingby scoutkårs organisation

En scoutkår kan variera i storlek. Scouternas största kår har drygt 450 medlemmar en annan har 60 medlemmar. Vår kår har runt 200 medlemmar.

I scoutkåren finns det olika avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår har vi 6 avdelningar fördelade på 2 spårar-, 1 upptäckar-, 1 äventyrar-, 1 utmanar- och 1 roveravdelningar.

Avdelningarna är uppdelade i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan i vår scoutlokal.

Kåren har en vald styrelse som träffas varannan månad. På styrelsemötena diskuteras bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och ekonomin följs upp. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. En stugfode sköter om vår stuga och mindre reparationer. En gång om året träffas vi en helgdag för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Utöver scouter och ledare i avdelningarna eller styrelsen har vi flera scouter och ledare i kåren som har andra ansvarsområden eller hjälper till på annat sätt, så som materialansvarige, lokalfogde eller hjälper till med kårens aktiviteter.