Blanketter för bidrag

Efter alla våra aktivitet så som möten, övernattningar, hajk och läger ska vi fylla i blanketter för bidrag. Här under hittar ni länkar och lite information till dessa lappar.

Stockholm stad

Blanketter från Stockholms stad hittar genom att Klicka här. På denna sida är blanketterna Lägerbidrag samt Närvarokort något som avdelningarna måste fylla i efter varje termin. Närvarokorten finns Närvarokort.docx.numbers

Mallar för schema som ska bifogas till lägerbidrag

Lägerschema Excel och Lägerschema PDF(tom för utskrift)

Sensus

Listor från Sensus delas ut vid terminsstarten, dessa listor är uppdelade efter patrullerna och har scouternas namn redan ifyllda. Det är därför viktigt att sammanställningen av patruller, avhopp och nya scouter, antecknas och skickas in så snabbt som möjligt i början terminen. Skicka listan med patruller till personen med kårfunktionen medlemslista/bidrag. Då får sedan ni den ifyllda Sensuslistan i ert fack.