Information till deltagare på jamboree i Japan

Alla scouter som är berörda av informationen från folkhälsomyndigheten angående meningokockmeningit har tagit del av den informationen. Mer information finns att läsa här: http://www.scoutservice.se/artikel/med-anledning-av-meningokockmeningit/