Målningarna från sommarens läger finns att hämta i lokalen

Under höstterminen kan du hämta din målning från sommarens läger Björnö! De finns i lokalen under ditt avdelningsmöte, prata med din ledare.